Dades registrals

Associació Cultural per a la Promoció dels Valors Immaterials de la Natura. SILENE, societat titular de la pàgina web, està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya de Girona, secció primera, núm. 32684, amb CIF: G17907486.

Informació general

Associació Cultural per a la Promoció dels Valors Immaterials de la Natura. SILENE.
C. d'Alfons Vè, 7, 1r, 1a
17800 Olot, Catalunya (Espanya)
E-mail: silene@silene.es

Propietat intel·lectual

La pàgina web www.silene.es i els continguts com són els textos, imatges, fitxers, el disseny gràfic o l’estructura són propietat exclusiva de SILENE. Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de fer-se amb el consentiment previ dels responsables de SILENE.

Els articles i comunicacions que es troben a la pàgina web i tots els documents del Centre de Documentació són propietat de cada autor individual. No es permet la reproducció, còpia, distribució, comunicació pública, transformació, comercialització o cessió d’aquesta informació sense l’autorització expressa dels seus autors o dels propietaris dels drets d’explotació.

Pel que fa als documents que incorporen una llicència Creative Commons, aquesta ja identifica clarament l’ús que es pot fer de la informació i del document.

Enllaços

L’objectiu dels enllaços hipertextuals realitzats a altres pàgines o sistemes gestionats per tercers és el d’informar als usuaris sobre altres fonts d’informació que puguin ser d’interès. SILENE no és responsable ni de l’estat ni de la informació que contenen aquestes pàgines web.

Disponibilitat i accessibilitat

SILENE no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels serveis, que poden patir interrupcions per causes alienes a la voluntat de l’associació.

Dades personals

Les dades recollides en els formularis de la web o mitjançant altres vies seran destinades únicament a les finalitats indicades en el formulari que l’usuari ompli; no s’utilitzaran aquestes dades amb finalitats comercials ni seran cedides a terceres persones sense l’autorització expressa de l’usuari.

Les dades personals dels usuaris recollides a través dels formularis de la web seràn tractades en compliment de l’establert a la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades mitjançant comunicació escrita a SILENE a través del següent correu electrònic: silene@silene.es

© 2008 SILENE, tots els drets reservats.

Disseny i programació realitzats per DEWEB.