English Français Español
PRESENTACIÓ
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
PROJECTES
NOTÍCIES
Trobada internacional sobre patrimoni mundial religiós viu: gestió participativa i ús sostenible a Kiev (Ucraïna) del 30 d’Octubre al 2 de Novembre de 2018

Jornada: Connecting natural & cultural heritage – Universitat de Girona, 4-5 d’octubre de 2018

Simposi ‘Ecosofia i la intuició cosmoteàndrica- Raimon Panikkar’ - Barcelona, 1 i 2 de setembre de 2018

CONTACTE
ENLLAÇOS
Twitter
LLISTAT DE NOTÍCIES | NOTÍCIA AMPLIADA
 
Presentació dels resultats d’una recerca sobre els diversos conceptes de natura al Congrés Mundial de la Natura de la UICN (Barcelona, 2008)
 
 
28/10/2008

El treball que l’Associació Silene va promoure sobre els diversos conceptes de natura en una mostra representativa de les llengües del món va donar peu a una proposta de moció sobre aquest tema, presentada al Congrés Mundial de la Natura de la UICN realitzat a Barcelona.
La moció 121, titulada “Reconeixement de la diversitat de conceptes i valors de la natura”, va ser presentada per la Task Force de Valors Culturals i Espirituals de les Àrees Protegides, de la Comissió Mundial d`Àrees Protegides, amb el patrocini de DEPANA, Fundació Caixa Catalunya i SAVIA. La moció va superar diversos debats, on va comptar amb el suport del Grup d’especialistes en ètica de la Comissió de Dret Ambiental de la UICN, The Wild Foundation i Parks Canada, entre altres. Va ser debatuda i aprovada amb gairebé el 90% de vots a favor a la darrera sessió del congrés, el 14 d’octubre de 2008.

La part de propòsits 2009-2012 de la moció diu així:

1. INSTA a la Directora general a promoure la concepció que la conservació de la natura, en tant que acció humana, està arrelada en diverses cultures i visions del món en evolució, i

2. DEMANA a la Directora general i les Comissions que treballin amb els membres d’UICN per tal de:
a. Trobar maneres d’incorporar altres concepcions de la relació humana amb el món natural a fi d’augmentar els esforços interculturals per a la conservació de la natura.
b. Desenvolupar les directrius adequades per reconèixer la diversitat que existeix de conceptes i de valors de la natura, així com de la conservació de la natura, on s’escaigui.
c. Promoure i recolzar accions, pràctiques i tradicions de conservació de la natura, que estiguin arrelades en la cultura i que integrin els valors culturals de la diversitat de pobles del món.

Mocions Individuals - UICN
http://www.iucn.org/es/congreso_esp/asamblea_miembros/mociones/index.cfm

 
     
 
   
Nota Legal