English Français Español
PRESENTACIÓ
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
PROJECTES
NOTÍCIES
Trobada internacional sobre patrimoni mundial religiós viu: gestió participativa i ús sostenible a Kiev (Ucraïna) del 30 d’Octubre al 2 de Novembre de 2018

Jornada: Connecting natural & cultural heritage – Universitat de Girona, 4-5 d’octubre de 2018

Simposi ‘Ecosofia i la intuició cosmoteàndrica- Raimon Panikkar’ - Barcelona, 1 i 2 de setembre de 2018

CONTACTE
ENLLAÇOS
Twitter
LLISTAT DE NOTÍCIES | NOTÍCIA AMPLIADA
 
Avaluació i assessorament per a millorar la gestió de Jabal La’lâm i altres llocs naturals de Marroc amb valors espirituals, Marroc 2008.
 
 
Gràcies a les gestions realitzades per la Dra. Zakia Zouanat, membre del Grup de treball sobre valors culturals i espirituals de les àrees protegides, el Ministeri d’Afers Islàmics i Habus del Marroc, va convidar Gonzalo Oviedo i Josep Maria Mallarach per tal que visitessin Moulay 'Abd al-Salâm ibn Mashîsh, dalt de la muntanya de Jabal La'lâm, situada a l’interior de l’espai natural d’interès biològic i ecològic de Jbel Bouhachem (Rif), així com altres llocs naturals amb valors religiosos relacionats.

El reconeixement realitzat va permetre avaluar les condicions i la gestió d’aquest centre de pelegrinatges i proposar recomanacions per a la seva millora, així com examinar, de forma més general, la rellevància i les oportunitats de la protecció de llocs naturals sagrats en el context de la nova legislació i les polítiques sobre espais protegits de Marroc.

L’equip de treball, a banda de visitar el ‘hurn’ del cimal de Jabal La'lâm, va mantenir reunions amb diverses autoritats del govern marroquí de Rabat. A partir d’aquestes reunions, totes elles molt cordials, l’equip va exposar algunes recomanacions. Referent a la zona de l’entorn de la tomba de Moulay 'Abd al-Salâm ibn Mashîsh, les principals recomanacions anaven adreçades a avaluar amb més detall el nou pla d’equipaments de l'àrea, proposar mesures per millorar l’adequació de les infrastructures previstes a les condicions mediambientals i paisatgístiques del lloc, que en respectin tots els valors espirituals i culturals. Referent a llocs naturals sagrats de Marroc es va recomanar a les autoritats realitzar un inventari de llocs naturals sagrats de tot el país, avaluar el seu estat de conservació i plantejar-hi una gestió integrada tenint en compte la nova legislació en espais protegits, a més d’oferir eines de suport per millorar la gestió de llocs naturals sagrats i presentar tot aquest estudi al tercer seminari internacional de la Iniciativa Delos.

Si aquestes idees són acceptades es podrien realitzar treballs de seguiment per part de la Iniciativa Delos i de l’Oficina Mediterrània de la UICN a Màlaga.

 
     
 
   
Nota Legal