English Français Español
PRESENTACIÓ
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
PROJECTES
NOTÍCIES
Trobada internacional sobre patrimoni mundial religiós viu: gestió participativa i ús sostenible a Kiev (Ucraïna) del 30 d’Octubre al 2 de Novembre de 2018

Jornada: Connecting natural & cultural heritage – Universitat de Girona, 4-5 d’octubre de 2018

Simposi ‘Ecosofia i la intuició cosmoteàndrica- Raimon Panikkar’ - Barcelona, 1 i 2 de setembre de 2018

CONTACTE
ENLLAÇOS
Twitter
LLISTAT DE NOTÍCIES | NOTÍCIA AMPLIADA
 
Elaboració de les directrius per a la incorporació dels valors del patrimoni cultural immaterial en els documents de planificació i en la gestió de les àrees protegides espanyoles. (Espanya, 2011)
 
 
05/04/2011

Els espais naturals protegits tenen associats una gran quantitat de valors de caràcter històric, identitari, simbòlic, espiritual, religiós… que suposen una riquesa afegida als seus valors del patrimoni natural i cultural tangible.  Fins al moment, els criteris de planificació i de gestió dels espais protegits s’han centrat en els aspectes tangibles de la natura. Per això, el Programa de Treball per a les àrees protegides de l’Estat espanyol 2009-2013, impulsat per EUROPARC-Espanya, va incloure una línia de treball que aposta pel reconeixement dels valors culturals intangibles i espirituals vinculats als espais naturals protegits, i la necessitat de fomentar-ne la incorporació en la planificació, gestió i promoció, donant resposta a diversos programes d’actuació i estratègies de la UICN, del Conveni de Diversitat Biològica i de la Federació EUROPARC.


OBJECTIUS

Elaborar un manual de directrius per a la incorporació del patrimoni cultural immaterial en la gestió de les àrees protegides de l’Estat espanyol, amb la finalitat d'augmentar les oportunitats i el suport social per a la conservació de la natura.  El manual anirà dirigit als responsables d’espais naturals protegits i altres actors, com ara entitats locals i associacions culturals, i formarà part de la col·lecció de Manuals d’EUROPARC-Espanya.
 
Els objectius del manual seran:
- Definir i caracteritzar conceptes bàsics relatius als valors del patrimoni immaterial, a fi d’aconseguir una terminologia comuna entre custodis o responsables tradicionals de l’espai natural protegit, gestors, planificadors i usuaris.
- Recomanar mètodes provats per al diagnòstic dels valors dl patrimoni immaterial.
- Presentar una metodologia de referència simple per a la inclusió dels valors en les diferents fases de la gestió.

El document tindrà tres capítols bàsics, il·lustrats amb exemples concrets, que són:
- Una descripció de la importància dels valors culturals intangibles i espirituals per a la gestió de les àrees protegides, tant a escala nacional com a internacional.
- Una metodologia per a l’elaboració del diagnòstic del patrimoni immaterial des de la recopilació de dades als mètodes d’anàlisis i identificació de resultats.
- El desenvolupament del procés en si, d’incorporació dels valors del patrimoni immaterial en les fases de desenvolupament d’una àrea protegida, des de la declaració de l’àrea protegida, a la planificació o gestió i fins a la seva avaluació.

RECURSOS

Els treballs desenvolupats per la Iniciativa Delos (UICN) i l’Associació Silene seran el punt de partida per a l’elaboració del manual. Silene participarà liderant l’acció i també en el grup de treball que es crearà per aquest efecte. S’espera que les administracions responsables dels espais naturals protegits  puguin contribuir-hi participant de manera activa en el grup de treball i en els dos seminaris presencials, previstos per l'octubre del 2011 i el març del 2012, a més d'aportar estudis de cas.

Pel desenvolupament d'aquesta acció es compta amb el suport econòmic de l’Obra Social de CatalunyaCaixa i del Cabildo de Tenerife.
 
Les persones interessades (membres d’EUROPARC-Espanya) a participar en aquest projecte han de posar-se en contacte amb l’oficina d’EUROPARC-Espanya abans del 25 d’abril per correu electrònic a: oficina@redeuroparc.org. Per d'altres temes, podeu adreçar-vos al coordinador del projecte, Josep Maria Mallarach, via: mallarach@silene.es

 
     
 
   
Nota Legal